KÖP- OCH BOKNINGSVILLKOR

Anmälan till en utbildning är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor:

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du anmält dig. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på info@kundaliniyogaakademin.se. Ange datum för kursen och personuppgifter. Bifoga ångerblanketten från länken nedan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

angerblankett-2021-konsumentverket

Avbokning
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med utbildningsstart.

Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för utbildningsstart, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid avbokning efter att ångerrätten förfallit eller 30 dagar före utbildningsstart återbetalas ej anmälningsavgiften, finns ingen anmälningsavgift utsatt tar vi en avgift på 10 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid avbokning samma dag som utbildningsstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
  • Återbetalning sker vanligtvis inom 30 dagar

Nyttjande av tjänst
Tjänst tas i bruk inom ett år från köpdatum annars förfaller den om inget annat avtalas med tillhandahållaren av tjänsten. 

Ändringar
Kundaliniyoga Akademin förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel.