KÖP- OCH BOKNINGSVILLKOR

Anmälan till en utbildning är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor:

Ångerrätt
Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) full ångerrätt i 14 dagar från den dag du anmält dig. Har du frågor eller vill avboka din anmälan kan du nå oss på info@kundaliniyogaakademin.se. Ange datum för kursen och personuppgifter. Bifoga ångerblanketten från länken nedan. Du har då rätt att återfå hela den avgift du erlagt inklusive anmälningsavgiften.

angerblankett-2021-konsumentverket

Avbokning
Förutom vad gäller ångerrätten enligt ovan är anmälan bindande. Dock upphör ångerrätten i samband med utbildningsstart.

Om deltagare återtar sin anmälan efter att ångerrätten förfallit men innan dag för utbildningsstart, tar vi ut en administrationsavgift:

  • Vid avbokning efter att ångerrätten förfallit eller 30 dagar före utbildningsstart återbetalas ej anmälningsavgiften, finns ingen anmälningsavgift utsatt tar vi en avgift på 10 % av kursavgiften.
  • Vid avbokning senare än 30 dagar före utbildningsstart, men innan dag för start, debiteras halva kursavgiften.
  • Vid avbokning samma dag som utbildningsstart, eller senare, debiteras hela kursavgiften.
  • Återbetalning sker vanligtvis inom 30 dagar

Ändringar
Kundaliniyoga Akademin förbehåller sig rätten utan förvarning till ändringar beträffande lärare, lokal, tider, kursmaterial, schema, tryckfel.