Akademin

Här är vi som jobbar på Kundaliniyoga Akademin

Kundaliniyoga Akademin är en fri, oberoende, opolitisk och icke-religiös utbildare av yogalärare och instruktörer inom Medicinsk Yoga, Kundaliniyoga och Mindfulness. Däremot är vi professionella, mänskliga, spirituella, ganska flummiga och lite larviga 😀

 

På Kundaliniyoga Akademin arbetar vi analytiskt och långsiktigt med kontinuerliga förbättrings- och utvecklingsprocesser för att du ska få den bästa möjliga utbildningen både teoretiskt och praktiskt. Vi som arbetar med Kundaliniyoga Akademin har nära anknytning till universiteten inom psykologi och vård och driver forskningsprojekt på yogans effekter. Vi är väl bevandrade inom det holistiska området såsom kinesisk medicin, ayurveda och klangterapi. Vi har ödmjukhet för flödet och att förändring är det enda konstanta i vår värld av polariteter, med nyfiket sinne och öppet hjärta möter vi dig där du befinner dig i livet och det eviga nuet. 

Våra lärare

Tomas Sandehorn
Yogalärare & Grundare

Civilekonom och grundare av Yogaland och Kundaliniyoga Akademin. Kundaliniyogalärare E-RYT500, Medicinsk yogalärare och Yogaterapeut, klangmassör och healer, mindfulnesslärare. Bygger meditativa musikinstrument
Soulsong Kalimba.

Gästlärare

Rasmus Andersson
Yogalärare

Internationellt certifierad Kundaliniyogalärare och Medicinsk Yogainstruktör. Arbetar även som musiklärare i låg- och mellanstadiet. Rasmus har en förkärlek för ljud, klang och mantran. Rasmus vidareutbildar sig för närvarande inom österländsk medicin.

Wiveca Leuchovius
Yogalärare

Internationellt certifierad Kundaliniyogalärare och har många år drivit utbildningen i Göteborg. Hon är författare till boken ”Kundaliniyoga för hälsa, livskraft och självkännedom”. Hon arbetar för närvarande som psykolog.

Mikael Reuterberg
Yogalärare

Internationellt certifierad yogalärare i Kundaliniyoga och Medicinsk yoga. Mikael har yogat i 20 år och är även diplomerad kost- och hälsocoach samt stress- och avspänningspedagog. Har ett eget retreatcenter i Barcelona.

Anna Westin
Yogalärare

Internationellt certifierad yogalärare i Kundaliniyoga och Medicinsk yoga. Arbetar även som forskare om bevarande av biologisk mångfald och kulturarv. Anna vill inspirera till ett yogiskt liv i kärleksfull relation med Moder Jord.  

Sofia Svensson
Yogalärare

Certifierad kundaliniyogalärare och medicinsk yogaterapeut. Hon har praktiserat kundaliniyoga i över 15 år och har även en vidareutbildning i gravidyoga samt medicinsk anatomi med ett yogiskt perspektiv.

Våra kvalitetssigill

Kundaliniyoga Akademin har ett nära samarbete med Yoga Alliance och Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Här kan du läsa mer om våra kvalitetssigill. 

FRI – Fri och oberonende Yogalärarutbildning. Kundaliniyoga Akademin är en fri och obunden yogaskola. Kundaliniyoga Akademin är endast ansluten till organisationer som har ett demokratiskt synsätt och är religiöst och partipolitiskt obundna.

Kundaliniyoga Akademin är RYS 200 – Registered Yoga School 200 timmar hos Yoga Alliance som är den internationellt erkända och etablerade gyllenestandarden för yogalärarutbildningar. 

Tomas Sandehorn som driver Kundaliniyoga Akademin och är huvudlärare på utbildningarna är E-RYT 500 – Experienced Registered Yoga Teacher 500 – vilket är den högsta nivån för yogalärare inom Yoga Alliance. 

Kundaliniyoga Akademin är registrerad YACEP – Yoga Alliance Continuing Education Provider. Vilket innebär att vi tillhandahåller vidareutbildningar för yogalärare som vill fördjupa sig inom yogans magnifika värld. 

Vår utbildning är granskad och godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. Det betyder att när du går Kundaliniyoga Akademins Yogalärarutbildning blir du godkänd för medlemskap i Kroppsterapeuternas Yrkesförbund, som är branschens största förbund i Sverige.  

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är det största branschförbundet inom sitt område med drygt 4300 medlemmar i Sverige. Kroppsterapeuternas Yrkesförbund är en ideell, demokratisk och religiöst och politisk obunden organisation som arbetar med frågor kring exempelvis forskning, kvalitet och etik inom sitt område. Vi är kvalitetssäkrade enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund arbetar strukturerat med kvalitet och kompetensutveckling för stärka branschens seriösa och kvalitetssäkrade kroppsterapeuter. Vi är kompetensutvecklade enligt Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 

Kroppsterapeuternas Yrkesförbund arbetar strukturerat med kvalitet och kompetensutveckling för stärka branschens seriösa och kvalitetssäkrade kroppsterapeuter. Vi är Auktoriserade vilket är den högsta standarden hos Kroppsterapeuternas Yrkesförbund. 

Vi är medlemmar i Sveriges Yogalärare – det största svenska forumet för yrkesutbildade yogalärare. Sveriges Yogalärare är en del av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund och arbetar med att utveckla yrket yogalärare och medvetenheten om yoga i Sverige med fokus på bland annat kompetens och kvalitetsfrågor.

Avaaz betyder ”röst” och är en global gräsrotsorganisation som arbetar med att rätta till missförhållanden i världen genom petitioner – att få den enskiljda människans röst hörd och beaktad. Avaaz arbetar med världsomspännande miljöfrågor men även med lokala problem som behöver uppmärksammas. Vi stödjer Avaaz. 

Kundaliniyoga Akademin

Akademin för Medicinsk Yoga och Kundaliniyoga 

Få vårt nyhetsbrev