Om Kundaliniyoga och Medicinsk Yoga

En yogaform som fick barn

Medicinsk yoga eller Mediyoga är en ganska ny företeelse som snabbt fått stor spridning i svenska samhället genom att den införts inom vården. Men Medicinska Yoga / Mediyoga har en ordentlig grund med rötterna djupt i äldre Kundaliniyoga som den är sprungen från. 

Vad är yoga?

Ordet Yoga sägs ofta betyda förening eller balans. Det kommer från Sanskrit. Dess rot är ordet Yuj och betyder ordagrant ok eller förening.
Yoga syftar bokstavligen till att ta på sig oket, att anstränga och disciplinera sig, att åstadkomma balans mellan och koppla samman kropp och sinne, kropp och själ. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning.

De äldsta letrådarna till yogans ursprung är flera tusen år gamla och kommer från Indien. Yogan har utvecklas genom årtusenden, genom vår moderna tid och fortsätter utvecklas än idag.

Yoga är en vetenskap

 

En vanlig missuppfattning om yoga är att det är ett system för fysiska övningar och ställningar. Faktum är att yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket inkluderar fysiska ställningar (asanas) som en av många, många olika komponenter.

Yoga i sig själv är inte någon religion och är inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.

Frigör dig själv

Yogan påstår sig inte vara någon slags enda eller rätta väg till frälsning. Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom; yogaövningar kan utföras, och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet.

Du behöver inte gå med i någon sekt eller tro på något särskilt för att träna yoga. Du behöver när du tränar yoga inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, frigöra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är.

Prana – Andas är livet

Yogaövningarna som utförs kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana.

Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare, lugnare andetag. Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.

Lyssna inåt

 

Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.

Yoga handlar om att lära känna och förstå sig själv som människa. Lär dig ta hand om dig själv på allra bästa sätt, lär dig leva i harmoni och balans. Gamla texter är kartor, de visar vägen. Men nuet är här, flödet är här. Lyssna till det, känn det, andas det, lev det! Läs mer om min väg till kundaliniyogan och kundaliniyogalärarutbildningen i Stockholm. 

Kundaliniyoga Akademin

Akademin för Medicinsk Yoga och Kundaliniyoga 

Få vårt nyhetsbrev