Om Kundaliniyoga och Medicinsk Yoga

En yogaform som fick barn

Medicinsk yoga eller Mediyoga är en ganska ny företeelse som snabbt fått stor spridning i svenska samhället genom att den införts inom vården. Men Medicinska Yoga / Mediyoga har en ordentlig grund med rötterna djupt i äldre Kundaliniyoga som den är sprungen från. 

Funderar du på att bli Yogalärare?

Här är 7 skäl till varför det är ett av de bästa besluten du någonsin kommer att fatta.

  1. En transformativ upplevelse, jämförbar med djupgående terapi, hjälper dig att orientera dig i ditt sinne och i världen.
  1. Bra för din hälsa, du blir medveten om vad som stressar dig, vad du bär på och får verktyg som kan hjälpa till att åtgärda det som behöver åtgärdas.
  1. Öppnar dig för flow och nya möjligheter.
  1. Du kan försörja dig på att göra något som är meningsfullt för dig!
  1. Lärargemenskapen är stödjande och välkomnande!
  1. Du kan hjälpa människor på deras väg mot större välbefinnande!
  1. Det är en väldigt rolig och spännande resa!

Vad är yoga?

Sanskritordet yoga sägs betyda ”förening” eller ”harmoni”. Dess rot, Yuj, betyder ok eller förening.

Yoga är ett system för självförverkligande genom vilket vi kan upptäcka vår sanna natur. Målet med yogan är att förena det individuella medvetandet med det universella medvetandet.

Yogan är en individuell resa och yogans mål är att inse sin sanna natur. Det finns många vägar inom yogan som leder till detta mål, och var och en är unik.

Yogans ursprung är gammalt och den yogiska filosofin går flera tusen år tillbaka i tiden. Yogan som fysisk praktik har fortsatt att utvecklas under den moderna eran och fortsätter som sådan idag.

Yoga är en fysisk, mental och andlig utövning som innebär att man använder ställningar, andningstekniker och meditation för att balansera sin kropp och sitt sinne.

 Många människor gör yoga som ett sätt att slappna av eller stretcha efter en lång dag på jobbet, men du kan också skörda många andra fördelar av att göra det.

Yoga är en vetenskap

En vanlig missuppfattning om yoga är att det bara är en uppsättning fysiska övningar och ställningar. I verkligheten är yoga dock mycket mer än så: Den innehåller många olika komponenter – inklusive fysiska asanas (ställningar) – som tillsammans utgör en komplett vetenskap om livet. Det är ett holistiskt sätt att leva som syftar till att hjälpa dig att bli mer medveten om dig själv, dina tankar, känslor och handlingar. Den ger dig möjlighet att upptäcka hur din kropp fungerar och hur den kan användas på ett mer fördelaktigt sätt.

Yoga handlar inte bara om kroppen, utan även om sinnet och anden, vilket innebär att den kan utövas av människor i alla åldrar och på alla nivåer av kondition. Det spelar ingen roll om du är ung eller gammal, frisk eller otränad: yoga kan hjälpa dig att bli fysiskt stark samt mentalt och andligt stark

Yogan är inte i sig själv en religion, men den kan vara till hjälp i många religioner. Yogans fysiska ställningar och andningsövningar är avsedda att hjälpa oss att bli mer oss själva mentalt, fysiskt och andligt – inte bara för vår egen upplysning utan också för att  göra det bättre för andra.

Fokuseringen på att vara närvarande i ögonblicket och på våra egna kroppar kan hjälpa oss att bli mer uppmärksamma och medvetna om oss själva, vilket är något som många religioner uppmuntrar. Yoga kan också hjälpa oss att känna oss mer förbundna med andra, både genom de fysiska ställningarna och genom meditation. Vi förespråkar ett nyfiken inställning till yogan och livet där man likt en forskare undersöker, prövar och utmanar befintliga tankesystem och dogmer för att landa i det som känns bäst i ditt hjärta. 

Frigör dig själv

 

Yogan gör inte anspråk på att vara den enda eller rätta vägen till frälsning. Den kan utövas och utövas av människor av alla trosriktningar, som dras till yogan för att den erbjuder en väg till självupptäckt och ökat välbefinnande.

Du behöver inte gå med i en sekt eller ansluta dig till något trossystem för att utöva yoga. Det enda man bör tro på när man utövar yoga är att man genom regelbunden utövning kan förändras och bli mer helt och hållet sig själv – en person som lever livet med integritet och glädje snarare än rädsla.

Yoga är ett sätt att leva. Det är en disciplin, en konst och en vetenskap, men framför allt handlar det om kärlek. Kärlek till dig själv och andra.

Prana – Andas är livet

 

Yoga är en serie övningar som utförs på ett kontrollerat sätt och som syftar till att utveckla fysisk flexibilitet, skapa mental avslappning och ge insikt. Enligt den yogiska filosofin spelar andningen en viktig roll; den förkroppsligar den mänskliga livskraften eller prana.

Yoga är en av de äldsta träningsformerna. Enligt legenden upptäckte guden Shiva yogan efter att ha suttit i meditation under ett träd i många år. Medan han mediterade märkte han att en liten droppe nektar från ett närliggande honungsbi hade landat på hans tå; när han rörde sig föll den inte av. Inspirerad av detta och då han insåg att människokroppen kunde användas som ett verktyg för andlig upplysning, började Shiva lära andra hur de kunde använda sina kroppar för att uppleva inre frid.

Även om de flesta människor andas utan att medvetet tänka på det kan de ändra sina andningsmönster genom att lära sig olika tekniker som i sin tur påverkar deras välbefinnande. Våra känslomässiga tillstånd återspeglas också ofta genom den typ av andning vi gör. Om du till exempel känner dig stressad kan din andning bli snabbare och ytligare. Om du däremot känner dig lugn och avslappnad blir din andning långsammare och djupare. Om du lär dig att andas rätt kan du hantera stress och ångest, sova bättre och till och med minska astmasymtomen.

Lyssna inåt

 

Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.

Yoga handlar om att lära känna och förstå sig själv som människa. Lär dig ta hand om dig själv på allra bästa sätt, lär dig leva i harmoni och balans. Gamla texter är kartor, de visar vägen. Men nuet är här, flödet är här. Lyssna till det, känn det, andas det, lev det! Läs mer om min väg till kundaliniyogan och kundaliniyogalärarutbildningen i Stockholm. 

Kundaliniyoga Akademin

Akademin för Medicinsk Yoga och Kundaliniyoga